Érdeklődőknek

Kedves szülők, érdeklődők!

Csapatunkról

Mosonmagyaróvár városában a 20-as évek kezdetén alakult meg az első cserkésztársulás, a 70-es számú Széchenyi István Cserkészcsapat ugyanezzel a névvel rendelkező elődje. Jelenleg mintegy 30 diákkorú cserkésszel és fiatal felnőtt vezetővel működünk. Az ifjúság jelentősebb része mosonmagyaróvári, kisebb része halászi. A fiatalok az év során 5 őrsben, éves illetve havi lebontású munkatervekben, meghatározott célok alapján sajátítják el az ismereteket (cserkészismeret, magyarságismeret, embertársszolgálat, természeti ismeretek, stb.), és adnak számot az úgynevezett próbák anyagából. Az egész éves cserkészmunka során próbáljuk ifjainkat ráhangolni az esztendő jelentős évfordulóival kapcsolatos eseményeire, figyelembe véve a korosztály sajátosságait.

Névadónkról, Gróf Széchenyi Istvánról

Csapatunk története

Várunk mindenkit!

Ha fiukat vagy lányukat érdekli a cserkészet és szeretne csatlakozni hozzánk, jó ha Önök is ismerik azt a mozgalmat, amely a jövőben remélhetőleg fontos szerepet fog betölteni gyermekük életében, nevelésében. Ezért az alábbiakban néhány fontos tudnivalót szeretnénk elmondani a cserkészetről.


Mi is az a cserkészet:

A cserkészet mindenki számára nyitott, önkéntes ifjúsági mozgalom, melynek Magya-rországon mintegy húszezer, világszerte pedig több mint 24 millió tagja van, s ezzel a világ legnagyobb ifjúsági mozgalma. A cserkészet nem az iskola, család helyett, hanem azokkal együttműködve kíván részt venni az ifjúság nevelésében. A cserkészet felelőséget ébreszt a fi-ukban, lányokban az iránt, hogy milyen kötelezettségeik vannak. Célja, lelki, szellemi és fizi-kai téren egyaránt hatni az egyénre, hogy jellemes, értékes, egészséges emberré válhasson, s így a közösség hasznos tagjává lehessen.

Mit csinálnak a cserkészek:

A cserkésznevelés gerincét a folyamatos, ösztönző és változatos programok képezik. A heti rendszerességgel tartott őrsi összejövetelek, kirándulások, a nyári tábor során a cserkészek a cselekedve tanulás módszerével, a gyakorlatban szerzik meg és hasznosítják az ismereteket.

Megtanulnak -sok egyéb mellett- a természetben élni, azt megóvni, tájékozódni, elsősegélyt nyújtani, népdalainkat énekelni, és őszinte örömmel játszani. Így válhatnak az életben is ügyes, magukat föltaláló, saját lábukon is megálló, boldog emberekké.

A cserkészet tehát egész éves elfoglaltságot jelent. Nagyon szárazon fogalmazva hetente egy őrsgyűlést, egy-két havonta egy egész napos kirándulást, és néhány más programot, végül pe-dig évente egy tíz napos nyári tábort. Természetesen nem a számszerűség a fontos, hanem a programok lelke, hangulata légköre.

Ki lehet cserkész:

Bárki, aki a cserkészet célkitűzéseit elfogadja. 10-12 éves korú, és a mintegy egy éves felkészülés után leteszi a cserkészfogadalmat. Fontos gyakorlati tudnivaló tehát, ha valaki cserkésznek jelentkezik, eleinte, a fogadalom letételéig sem cserkész egyenruhával, sem nyakkendővel, sem más egyéb cserkészholmival nem kell hogy rendelkezzen. Ezek csak ké-sőbb, a fogadalom után válnak szükségessé.

A cserkészet programja egy életre szól. Azok a baráti közösségek, amelyek kialakulnak, sok-szor tovább kísérik az embert nemcsak fiatalkorban, hanem egész életre.